Roos Spedition GmbH

Trwałe bezpieczeństwo wymaga stabilnego fundamentu.

Szczególnie w zakresie ADR niezwykle ważna jest bezwarunkowa odpowiedzialność. Firma Roos działa odpowiedzialnie wobec środowiska, swoich pracowników oraz własnego przedsiębiorstwa. Ponieważ jesteśmy przekonani, że dopiero takie połączenie umożliwia niezbędną stabilność dla wrażliwych usług w ramach transportów ADR na niezmiennie wysokim poziomie bezpieczeństwa! W końcu jest to przede wszystkim odpowiedzialność wobec naszych klientów.

Aktywna
odpowiedzialność

Ochrona środowiska to priorytet.

W ramach nieustannego procesu optymalizacji wpływ na środowisko jest stale analizowany i w miarę możliwości minimalizowany. Wymogi ustawowe traktujemy jako standardy minimalne, które z reguły spełniamy z nawiązką. W Ross flota pojazdów spełnia współczesne wymogi w zakresie ekologii, a unikanie pustych przejazdów podczas planowania tras i regularne kontrole węży oraz zbiorników są oczywistością.

Niezawodni
specjaliści

Skoncentrowani na zadaniach pracownicy

Bezpieczeństwo transportu ładunków niebezpiecznych zależy przede wszystkim od pracowników

Każdy błąd może nieść ze sobą poważne skutki. Dlatego regularne szkolenia i tworzenie nowoczesnych stanowisk pracy jest nieodzowne: kto każdego dnia ponosi olbrzymią odpowiedzialność, zasługuje na odpowiednie wsparcie! Efektem jest praca zespołowa obejmująca wszystkie poziomy przedsiębiorstwa – to jest właśnie podstawa jakości usług Roos.

Stabilny
rozwój

Zdrowy wzrost

Roos rozwija się organicznie i w harmonii z klientami, pracownikami i partnerami. Ponieważ tylko w taki sposób możemy gwarantować odpowiedzialność wobec społeczeństwa. Wypracowane przepływy gotówkowe konsekwentnie inwestujemy w wartości materialne, należą do nich przykładowo nasza flota pojazdów czy system informatyczny. Racjonalne planowanie finansowe umożliwia nam zapewnienie miejsc pracy oraz oferowanie odpowiedzialnych usług w ramach ADR.